Významným centrem dění starobělské farnosti je i Katolický dům ve Staré Bělé. Popud k jeho výstavbě v zájmu rozvoje katolických spolků ve farnosti dal v roce 1929 pan  farář Stříž.  Pomohl proto založit Družstvo pro stavbu Katolického domu a svou autoritou a vlivem výrazně podpořil úsilí farníků o uskutečnění tak smělého plánu.  Základní kámen stavby, jejíž plány a rozpočet na 400.000 Kč vypracovali stavitelé Strnadel a Novotný z Vítkovic, byl posvěcen o starobělské pouti 18. května 1930. Svěcení provedl pan biskup Stavěl. Spontánním úsilím farníků a díky finanční pomoci od různých institucí byla stavba již v srpnu roku 1931 zcela dokončena. K slavnostnímu vysvěcení proto mohlo dojít již 16. srpna. Svěcení provedl pan prelát Janák z Olomouce.

 Součástí Katolického domu v době jeho dokončení byl velký sál s jevištěm, tělocvična (dnes malý sál), restaurace, malý sál s přístupem na balkon velkého sálu, ordinace s bytem lékaře (dnes kavárna), malý byt domovníka a sklad kulis. Na zahradě byla kuželna a hřiště na odbíjenou. Všechna zařízení byla v průběhu roku  plně využívána Jednotou orla a jinými katolickými spolky. Po roce 1948 byly tehdejším režimem zrušeny všechny katolické spolky a Katolický dům byl státem farníkům odebrán.

 Katolický lidový dům byl Církvi – Římskokatolické farnosti ve Staré Bělé navrácen “dohodou o vydání věci“ dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 403/1990 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd v roce1991.

Technický stav vyžadoval provedení zevrubné rekonstrukce objektu. V nelehké době po navrácení Katolického domu se jeho správy obětavě ujal pan Ing. Zdeněk Zdráhal, později pan Jan Holain.

S důkladnějšími opravami, rekonstrukcí a nástavbou objektu bylo započato až v roce 1996 po získání finančních prostředků prodejem farního pozemku p.č. 3602/2 o výměře 7004m2. Na tomto pozemku bylo vybudováno školící středisko INIT.

V roce 1996 byla provedena plynofikace celého objektu. V roce 1997 bylo započato se stavebními opravami a rekonstrukci celého objektu. Byla provedena sanace zdiva, oprava střechy, výměna vchodových dveří, oprava a nátěry oken, oprava kanalizace, podlahy v malém sálu, oprava sklepních prostor, klubovny, oprava elektroinstalace. Celkové náklady na opravy činily 2 miliony 130 tis. Kč.

Rekonstrukce malého sálu a nástavba klubovny ve 2. podlaží včetně šaten a sociálního zařízení si vyžádala další částku 2 mil. 200 tis. Kč.

Postupně se také opravovaly fasády budovy.

V letech 2005 2009 za správcovství pana Stanislava Folty byla provedena výměna podlahy velkého sálu a výměna oken, čímž došlo k částečné obnově původního vzhledu budovy. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce jeviště velkého sálu včetně elektroinstalace a osvětlení a v roce 2011 byl velký sál opatřen výmalbou a vestibul doplněn o nový mobiliář.

Opravy jsou umožněny také díky přispění místního Městského obvodu.


Dnes starobělská farnost umožňuje využívání tohoto objektu pro nejrůznější zájemce. V objektu působí restaurace i s venkovním výčepem na přilehlé zahradě, hojně využívané návštěvníky a cykloturisty během letních měsíců. V prostorách malého sálu působí taneční škola. Velký sál je využíván během celého roku jako místo pořádání plesů (MO KDU-ČSL, Jednota Orel), dětských karnevalů koncertů, divadelních představení nebo mikulášských besídek. V patře je pak umístěná banketní místnost, umožňující pořádání přednášek, schůzí nebo soukromých oslav s možností cateringového servisu přilehlé restaurace. Zahrada kromě stálého letního provozu hostí pravidelné akce Kácení máje a Letní slavnost, pořádané Místní organizací KDU – ČSL, spojené s prodejem domácího občerstvení dětskými hrami a koncerty dechových hudeb.

Je snahou, aby to bylo místo, kde se setkávají lidé dobré vůle.


Literatura: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Ostravě - Staré Bělé 1801-2001, Sborník k 200. výročí posvěcení, Stará Bělá 2001

Katolický dům ve Staré Bělé

Letní slavnost na zahradě Katolického domu

Mikulášské představení pro děti

Interiér velkého sálu

Kontakty


rezervace sálu / banketky:

. Jaroslav Bajorek

tel: 603 766 393

..

.email:
..

Bankovní spojení: 111729531/0300

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá