L. P. 2 0 0 8

Pobožnost u Panny Marie
Bělský les
10 2 2008

Křížová cesta v přírodě
Proskovice


9 3 2008

Diecézní setkání mládeže
Stonava
8 3 2008

Návštěva starobělské mládeže u P. Kupky
Pustkovec
24.3.2008

Skřítek Kvítek
Stará Bělá


1.4.2008

Slavnost Těla a Krve
Stará Bělá


22.5.2008

Pěší pouť do Frýdku14.6.2008

Mše sv. na táboře skautek
Kladeruby
27.7.2008

L. P. 2 0 0 9

Dětský maškarní ples
Katolický dům


8 2 2009

Farní mše sv. pro TV NOE
Ostrava
15. 2.2009

Benefiční koncert na
opravu kostela

v Krmelíně

4.1. 2009

Velikonoce v kostele

sv Jana Nepomuckého
Stará Bělá
9.-12.4.2009

Pouť v kostele

sv Jana Nepomuckého
Stará Bělá
17.5.2009

Slavnost Těla a Krve

Stará Bělá


11.6.2009

Pěší pouť do Frýdku13.6.2009

Dětský den na

farské zahradě

Stará Bělá

21.6.2009

Diecézní setkání

s Otcem biskupem

Prašivá

1.7.2009

Farní pouť

na Hostýn


6.7.2009

Mše sv. na táboře
skautek
Kladeruby
12.7.2009

Skautský den


Stará Bělá
30.8.2009

Sv. Otec a

starobělští poutníci
Brno
27.9.2009

Sv. Otec a

starobělská mládež
Stará Boleslav
28.9.2009

Farní kostel během

návštěvy Sv. Otce
Stará Bělá
26.-28.9.2009

Pobožnost za zemřelé

na hřbitově
Stará Bělá
1.11.2009

Výročí posvěcení

kostela
Stará Bělá
8.11.2009

L. P. 2 0 1 0

Pobožnost u Panny Marie
Bělský les
14 2 2010

Velikonoce


Stará Bělá
1.-4.4.2010

Pouť ke sv.

Janu Nepomuckému
Stará Bělá
16.5.2010

Noc kostelů


Stará Bělá
28.5.2010

Dětský den


Stará Bělá
30.5.2010

obrazek

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
3.6.2010

obrazek

Pěší pouť do Frýdku19.6.2010

obrazek

Oprava věže kostela


Stará Bělá
srpen-listopad 2010

Výročí posvěcení

kostela
Stará Bělá
14.11.2010

Poděkování

farníkům
Stará Bělá
21.11.2010

Štědrý den

+ půlnoční Mše sv.
Stará Bělá
24.12.2010

L. P. 2 0 1 1

Dětský maškarní ples
Katolický dům


20 2 2011

Křížová cesta Píšť
návštěva Chuchelné


3.4 2011

Velikonoce

Stará Bělá

18. - 24.4 2011

Biřmování

Stará Bělá

14.5 2011

Noc kostelů

Stará Bělá

27.5 2011

Dětský den

Stará Bělá

5.6 2011

Pouť ke sv.

Janu Nepomuckému
Stará Bělá
15.5.2011

Mše sv.

O. Anthony Saji
Stará Bělá
31.5.2011

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
23.6.2011

Pěší pouť do Frýdku4.6.2011

Loučení farníků

s Otcem Kocurkem
Stará Bělá
31.7.2011

Vítání O. Jana


Stará Bělá
14.8.2011

Do kostela na kole


Krmelín
18.9.2011

Oprava fasády kostela

sv. Jana Nepomuckého
Stará Bělá
2011

Dušičková pobožnost


Stará Bělá
6.11.2011

Lípa sv. Anežky České


Krmelín
18.11.2011

Poděkování farníkům

v Katolickém domě
Stará Bělá
20.11.2011

Slavnost Krista Krále

novokněz P. Jadavan
Stará Bělá
20.11.2011

Zádušní mše svatá

pohřební obřady
P.Dr. Pavel Forgač
14.12.2011

Štědrý den

vánoce
Stará Bělá
2011

L. P. 2 0 1 2

Pobožnost u Panny Marie
Bělský les
12 2 2012

Dětský maškarní ples
Katolický dům


19 2 2012

Křížová cesta
Proskovice


4 3 2012

Křížová cesta farnosti
Kalvárie v

Hradci nad Moravicí

25 3 2012

Adorace za úctu
k počatému životu

Krmelín

25 3 2012

Velikonoce

Stará Bělá

1.4 - 8.4. 2012

Pouť ke sv.
Janu Nepomuckému
Stará Bělá
20.5.2012

Noc kostelů

Stará Bělá

1..6 2012

Dětský den

Stará Bělá

3.6 2012

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
7.6.2012

Slavnost Těla a Krve


Krmelín
7.6.2012

Pěší pouť do Frýdku9.6.2012

Setkání dětí

s Otcem biskupem
Prašivá
2.7.2012

Oprava západní fasády

farního kostela
Stará Bělá
04. - 07. 2012

Novokněz P. Pavol
Forgáč ze Slovenska

Stará Bělá
24. 8. 2012

Návštěva

Otce Antonína Kocurka
Stará Bělá
8.7.2012

Svátek Povýšení
sv. Kříže

Nová Bělá
14. 9. 2012

Dušičková pobožnost
na hřbitově

Stará Bělá
4.11.2012

Mše sv. pro děti +
světelný průvod

Stará Bělá
9.11.2012

Poděkování farníkům

v Katolickém domě
Stará Bělá
25.11.2012

Rekonstrukce

kněžského hrobu
Stará Bělá
jaro - podzim 2012

Adventní koncert

pro mobilní hospic
Stará Bělá
16.12. 2012

L.P. 2013

Vánoční benefiční

koncert
Krmelín
6 1 2013

Dětský maškarní ples
Katolický dům

Stará Bělá

20 1 2013

Pobožnost u Panny Marie v Bělském lese, 10.2.2013

Pobožnost u Panny Marie
Bělský les
10 2 2013

Křížová cesta farnosti

Horní Lomná

17 3 2013

Velikonoce

Stará Bělá

24.3. - 31.3. 2013

Májová pobožnost
u Panny Marie

v Bělském lese

12.5. 2013

Pouť ke sv.
Janu Nepomuckému
Stará Bělá
19.5.2013

Slavnost Těla a Krve


Krmelín
30.5.2013

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
30.5.2013

Noc kostelů

Stará Bělá

24.5 2013

Dětský den

Stará Bělá

2.6 2013

Pěší pouť do Frýdku


8.6 2013

Výmalba interiéru
farního chrámu


květen 2013

Svátek Povýšení
sv. Kříže

Nová Bělá
14. 9. 2013

Mše sv. pro děti +
světelný průvod

Stará Bělá
8.11.2013

Setkání farníků
v Katolickém domě

Stará Bělá
1.12.2013

Vánoce 2013
v Krmelíně

a Staré Bělé

L.P. 2014

Benefiční koncert


Krmelín
12 1 2014

Křížová cesta farnosti
Uhlířský vrch

u Bruntálu

6 4 2014

Bílá sobota +

Hod Boží velikonoční

Stará Bělá

19.-20.4 2014

Pouť ke sv.
Janu Nepomuckému
Stará Bělá
18.5.2014

Noc kostelů

Stará Bělá

23.5 2014

Pěší pouť do Frýdku


31.5 2014

Dětský den

Stará Bělá

1.6 2014

Vztyčení kříže
na krmelínském kopci

Krmelín

4.6 2014

Žehnáníkříže
O. biskupem

na krmelínském kopci

7.6 2014

Slavnost Těla a Krve


Krmelín
19.6.2014

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
19.6.2014

Návštěva

Otce Antonína Kocurka
Stará Bělá
22.6.2014

Pouť


Krmelín
29.6.2014

Loučení farníků
s O. Janem

Stará Bělá

20.7 2014

Vzpomínková akce
100 let 1.svět.války

Stará Bělá

29.7 2014

Setkání dětí

s O.biskupem

1.7.2014

Svátek Povýšení
sv. Kříže

Nová Bělá
14. 9. 2014

Setkání farníků
v Katolickém domě

Stará Bělá
23.11.2014

Starobělské roráty


Stará Bělá
prosinec.2014

Štědrý den

a Hod Boží vánoční

Stará Bělá
24.-25. 12. 2014

Půlnoční mše svatá


Krmelín
24 12. 2014

L.P. 2015

Benefiční koncert


Krmelín
11 1 2015

Dětský maškarní ples


Stará Bělá
8.2 2015

Poutní křížová cesta

farnosti

Cvilín
22.3 2015

Bílá sobota -

obřady Veké noci

Stará Bělá
4.4 2015

Májová pobožnost
u Panny Marie

v Bělském lese

10.5. 2015

Noc kostelů

Stará Bělá

29.5 2015

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
4.6.2015

Pěší pouť do Frýdku


6.6 2015

koncert sboru
Molto Cantabile

Stará Bělá

7.7. 2015

Poděkování za úrodu

Stará Bělá

8.10. 2015

Starobělští farníci
na Nár. eucharistickém

kongresu v Brně

17.10. 2015

Pobožnost za zemřelé
. na hřbitově

Stará Bělá

1.11. 2015

L.P. 2016

Dětský maškarní ples


Stará Bělá
24.1 2016

Poutní křížová cesta

farnosti

Opava
13.3 2016

Poutní cesta farníků

pro ostatky sv.Jana Nep.

Praha
12.-13.4 2016

Pouť ke sv.
Janu Nepomuckému
Stará Bělá
15.5.2016

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
26.5. 2016

Pěší pouť do Frýdku


28.5. 2016

Slavnostní mše sv.
20 výročí diecéze

Ostrava

5.6. 2016

Dětský den

Stará Bělá

5.6. 2016

Noc kostelů

Stará Bělá

10.6. 2016

Skřítek Kvítek
před prázdninami

Stará Bělá

30.6. 2016

Diecézní setkání
dětí

Prašivá

1.7. 2016

Bělské dožínky

Stará Bělá

25.9. 2016

Výstup na Lysou horu
s panem farářem


15.10. 2016

Akce ve farnosti


2016

Žehnání centra
setkávání

Krmelín

12.11. 2016

Oprava krovu
farního kostela

Stará Bělá

podzim 2016

Akce ve farnosti
advent - vánoce


prosinec 2016

L.P.2017

Přinesení sošky

Panny Marie Fatimské

Krmelín
13.1 2017

Před popeleční

středou

Stará Bělá
28.2 2017

Poutní křížová cesta

farnosti

Ruda u Rýmařova
2.4 2017

Žehnání kříže

na Mitrovicích

Nová Bělá
22.5 2017

Pěší pouť do Frýdku


27.5. 2017

Noc kostelů

Stará Bělá

9.6. 2017

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
15.6. 2017

Bělské dožínky

Stará Bělá

24.9. 2017

Zasvěcení farnosti

Neposkvrněnému Srdci
Stará Bělá
13.10. 2017

Přípravné práce a

Štědrý den v kostele
Stará Bělá
24.12. 2017

Roráty

+ otvírání Betléma
Stará Bělá
prosinec 2017

Dětský maškarní ples


Stará Bělá
21.1 2018

Pobožnost

u Panny Marie

Stará Bělá
11.2 2018

Vernisáž výstavy

obrazů paní Calábkové

Stará Bělá
18.2 2018

Poutní křížová cesta

farnosti

Odry
18.3 2018

Mše sv.

Mons. Petr Piťha

Stará Bělá
8.4 2018

Poutní zájezd.


Západní Čechy
13.-15.4. 2018

Oslavy narozenin

O. Bohuslava

Stará Bělá
28.4. 2018

akce ve farnostijaro 2018

Výjezdní Májové.

pobožnosti


květen 2018

Noc kostelů

Stará Bělá

25.5. 2018

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
31.5. 2018

L.P.2018

Pěší pouť do Frýdku


16.6 2018

Žehnání auta
pana faráře

Stará Bělá

28.6 2018

Bělské dožínky

Stará Bělá

23.9. 2018

Farní pouť
Czestochowe


13.10 2018

Pobožnost za zemřelé
. na hřbitově

Stará Bělá

4.11. 2018

Žehnání kříže
. v polích

Stará Bělá

10.11. 2018

Roráty
.

Stará Bělá

advent. 2018

Štědrý den v kostele
.sv. Jana Nepomuckého

Stará Bělá

24.12. 2018

L.P. 2019

Misijní křížová cesta


Stará Bělá
29.3 2019

Závěrečný den misií

žehnání kříže

Stará Bělá
31.3 2019

Průběh lidových misií

ve farnosti


22.-31.3. 2019

Poutní křížová cesta

farnosti

Bílovec
7.4. 2019

Obřady Velké noci

Bílá sobotai

Bílovec
20.4. 2019

"Výjezdní" májovékvěten 2019

Noc kostelů

Stará Bělá

24.5. 2019

Pěší pouť do Frýdku


8.6 2019

Slavnost Těla a Krve


Stará Bělá
20.6.2019

Znovuobnovení kříže

na ulici Pvětronní
Stará Bělá
28.8.2019

Bělské dožínky

Stará Bělá

22.9. 2019

Brigáda kolem
kostela a fary

Stará Bělá

14.9. 2019

Zádušní mše svatá

pohřební obřady
P. Pavel Kupka
30.10.2019

Farní poutní zájezd

po stopách
sv. K.M. Hofbauera
26-28.10.2019

Žehnání křížové cesty


Bělský les
31.10. 2019

Putování relikvie

sv. Vincence z Pauly
Stará Bělá
31.10. 2019

Pobožnost za zemřelé
. na hřbitově

Stará Bělá

3.11. 2018

Koncert
Good Work

Stará Bělá

17.11. 2018

Štědrý den v kostele
.sv. Jana Nepomuckého

Stará Bělá

24.12. 2019

L.P. 2020

Žehnání koledníkům


Stará Bělá
3.1. 2020

Tříkrálové koledování


Stará Bělá
5.1. 2020

Pobožnost

u Panny Marie

Stará Bělá
9.2 2020

Pobožnost u Panny Marie
Bělský les
18 2 2007

L. P. 2 0 0 7

Slavnost Těla a Krve
Stará Bělá


7 6 2007

Pěší pouť do Frýdku


16 6 2007

Modlitba Taizé
Stará Bělá


1 4 2007

Kněžské jubileum
P.Adámek + P.Urbánek

6 7 2007

Loučení s. P.Kupkou
Vítání P. Kocurka


16 9 2007

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá

[CNW:Counter]