Stará Bělá - kostel sv. Jana Nepomuckého

Krmelín - kostel sv. Jana a Pavla

Proskovice - kostel sv. Floriána

Svátost smíření

Půl hodiny před mší svatou

1 a 3 čtvrtek v měsíci - o. Petr
17:00 - 19:00

2 a 4 čtvrtek v měsíci - o. Bohuslav
17:00 - 19:00

Výstav Nejsvětější Svátosti

každý čtvrtek mimo červenec a srpen
17:00 - 19:00

Modlitba breviáře

každé pondělí 6:00

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu

každé úterý 16:15 před mší sv.

Modlitby Hnutí pro život

každá 3. středa v měsíci

18.00 Mše svatá za ochranu života

poté modlitby Hnutí pro život

Ćtení Bible na faře

každé 1. a 3. pondělí v měsíci mimo červenec a srpen

Modlitby matek

STARÁ BĚLÁ - každou sobotu po ranní mši sv.

KRMELÍN - každou středu v 19:00 v "domečku"

N e d ě l e

7 : 30

8 : 4 5

9 : 0 0

1 0 : 0 0

P o n d ě l í

6 : 5 5

Ú t e r ý

1 8 : 0 0

S t ř e d a

6 : 5 5

Č t v r t e k

6 : 5 5

P á t e k

1. pátek

6 : 5 5

1. pátek

1 6: 4 5

pro děti a mládež

1 8 : 0 0

S o b o t a

7 : 3 0

s nedělní platností

1 8 : 0 0

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá