Červen 2018

AKTUALIZOVÁNO:13.6.2018

Stará Bělá

Krmelín

Proskovice

28.5.

Po

18:00 Májová pobožnost - Mitrovice. kaplička.

31.5.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
16:45 Mše sv.+ eucharistický průvod

18:00

Mše sv. + eucharistický průvod

3.6.

Ne

14:00 Farní turnaj v malé kopané

4.6.

Po

21:00-22:00 Nikodémova noc

5.6.

Út

18:00

Koncert scholy Biskupského gymnázia v Ostravě

16.6.

So

4:30 Pěší pouť do Frýdku
8:00 Mše sv. v bazilice ve Frýdku

17.6.

Ne

10:00 1. sv. přijímání
15:00 Dětský den na farské zahradě

18.6.

Po

21:00-22:00

Nikodémova noc

24.6.

Ne

POUŤ KE SV. JANU A PAVLU - KRMELÍN
8:45

Slavnostní mše sv.

29.6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

6:55

Mše sv.

16:45 Mše sv.
18:00 Mše sv.

1.7.

Ne

Pouť dětí na Prašivou

Kontakt


. Římskokatolická farnost Stará Bělá

. Blanická 134/130, 72400,

. Ostrava-Stará Bělá

. tel.: + 420 596769021
..email:
. Bankovní spojení: 111729531/0300

.
.

ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

13.6.2018

DĚTSKÝ DEN

8.6.2018

NOVÉ FOTOGALERIE

Fotogalerie z výjezdních májových pobožností, konaných iv průběhů měsíce května u kaplí a kostelů ve farnosti.
Fotogalerie z průběhu Noci kostelů v farním chrámě sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé v pátek 25. květn 2018.
Fotogalerie ze mše svaté a průvodu s Nejsvětější svátostí o slavnosti Těla a krve Páně ve čtvrtek 31. května 2018 ve Staré Bělé.

4.6.2018

PĚŠÍ POUŤ DO FRÝDKU

Dvacet let pěších poutí k P. Marii Frýdecké

V letošním roce se uskuteční již 20. pěší pouť naší farnosti do Chrámu Navštívení P. Marie ve Frýdku. Před dvaceti lety jsme tak navázali na meziválečné poutě farnosti do Frýdku, které tehdy někteří farníci ještě pamatovali. Proč pěší pouť? Putování na poutní místa je staletími ověřený způsob, který napomáhá k prohloubení náboženského života. Pouť na svatá místa je totiž obrazem často namáhavého putování křesťana do nebeského království. Po sebezapření, které je nutno vynaložit na velmi brzké vstávání z postele, a námaze vynaložené na překonání cca 15 km, někdy za málo příznivého počasí, poutník vejde do rozzářeného chrámu plného krásy, kde jej vítá Matka Boží a sám Bůh ze svatostánku. Přichází do místa, které je promodleno po několik staletí mnoha sty tisíci poutníky. Kdo něco takového zažil, jistě mi dá za pravdu, že člověka napadají myšlenky na to, jak to musí být teprve povznášející a krásné v nebi… A pěší pouť má také tu výhodu, že se poutník může při rytmické chůzi v krásné Boží přírodě při východu velkého zářícího slunečního kotouče v tichosti či nahlas modlit. Během putování je čas v klidu přemýšlet nad svým vztahem k Bohu i ke svým bližním. A také příležitost náhodně potkaným lidem ukázat, že se ještě dnes v tomto světě někdo modlí, věří v Pána Boha, což může třeba být pro vnímavé „nevěřící“ podnětem k zamyšlení. A v neposlední řadě se každý může dát do neformálního hovoru se spolufarníkem, se kterým doposud neměl příležitost hovořit anebo nenašel k tomu odvahu, což může přispívat ke vzájemnému porozumění ve farnosti. Je samozřejmě krásné, když ti, kteří nemohou jít pěšky, přijedou na kole nebo autem. Každý z nás má za co děkovat a o co prosit. Matka Boží jistě s láskou shlíží na frýdecký chrám, který je z velké části při mši svaté zaplněn farníky ze Staré a Nové Bělé, Proskovic a Krmelína… a nejen to, jistě ráda vidí, jak se všichni před jejím chrámem s nadšením a s radostí vítají a zdraví a po skončení mše svaté dlouze debatují. Tato pouť sama o sobě není samospasitelná, je jen prostředkem. Je nám všem nabízena, nikoliv vnucována. Stojí za to přemýšlet nad tím, jak nadchnout pro tuto pouť především mladé lidi z farnosti. Dej Bůh, aby byla jednotlivcům i celé farnosti ku prospěchu letos i po dalších 20 let

Ing. Marek Forgač

27.5.2018

NOVÉ FOTOGALERIE

Fotogalerie z farní pouti na Zelenou Horu, do Nepomuku , Plzně a na Svatou Horu u Příbrami 13.-15.4.2018
Fotogalerie z oslavy 60. narozenin o. Bohuslava 28.4.2018
Poutní slavnost ve Staré Bělé 13.5.2018 s P.Pavlem Dokládalem z Koclířova

Mše sv. s kandidáty trvalého jáhenství 9.5.2018

P.Petr Krenický ve Staré Bělé 6.5.2018

O.Bohuslav přebírá 6.4.2018 po mši sv. v Odrách Čestné uznání z biskupství za svoji práci školního kaplana Církevní školy v Odrách

27.5.2018

LISTY NEPOMUCKÉ

Červnové číslo farního zpravodaje zde.

© Copyright 2018 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá

[CNW:Counter]