Prosinec 2019

AKTUALIZOVÁNO:8.12.2019

Stará Bělá

Krmelín

Proskovice

Po-

Čt

KAŽDÝ ADVENTNÍ VŠEDNÍ DEN

6:45 - Roráty + snídaně pro děti na faře

KAŽDÝ ADVENTNÍ PÁTEK

18:00 - Mše sv.

So

KAŽDÁ ADVENTNÍ SOBOTA

7:30 - Roráty + snídaně pro děti na faře

St

KAŽDÁ ADVENTNÍ STŘEDA

18:00 - Mše sv

1.12.

Ne

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
16:00 - Varhanní koncert

2.12.

Po

20:00-21:00 - Nikodémova noc

8.12.

Ne

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

15:00 - Mikulášské divadlo v Katolickém domě

13.12.

16:00

- Přednáška vojenského kaplana v Katolickém domě

15.12.

Ne

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

15:00

- Adventní putování ke křížku

18:00

- Koncert Český barokní advent

16.12.

Po

20:00-21:00 - Nikodémova noc

19.12.

Čt

17:00-

19.00

- Sv. Smíření

21.12.

So

9:00-

12.00

- Sv. Smíření

14:00-16:00 - Sv. Smíření

24.12.

Út

ŠTĚDRÝ DEN
7:30 - Ranní chvály

15:00

- Mše sv. s otvíráním Betléma

16:15 - Živý Betlém před farou

22:00

- Vigilie Slavnosti

Narození Páně

22:00

- Vigilie Slavnosti

Narození Páně

24:00

- Vigilie Slavnosti

Narození Páně

25.12.

St

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

7:30 - Mše sv.
8:45 - Mše sv.
9:00 - Mše sv.
10:00 - Mše sv.

11:00-

17:00

- Návštěva u jesliček

26.12.

St

SV. ŠTĚPÁNA
7:30 - Mše sv.
8:45 - Mše sv.
9:00 - Mše sv.
10:00 - Mše sv.

11:00-

17:00

- Návštěva u jesliček

15:30 - Vánoční koncert ženského sboru
18:00 - Zpívání u jesliček

27.12.

16:00

- Vánoční posezení v Katolickém domě

31.12.

Út

SV. SILVESTRA
15:00 - Mše sv. na poděkování za uplynulý rok
17:00 - Mše sv. na poděkování za uplynulý rok
23:30

- Předpůlnoční adorace

v kostele

23:30

- Předpůlnoční adorace

v kostele

24:00 - Přípitek na faře

1.1.

St

SLAVNOST MATKY BOŽÍ

PANNY MARIE

7:30

- Mše sv.
8:45 - Mše sv.
9:00 - Mše sv.
10:00 - Mše sv.

Kontakt


. Římskokatolická farnost Stará Bělá

. Blanická 134/130, 72400,

. Ostrava-Stará Bělá

. tel.: + 420 596769021
..email:
. Bankovní spojení: 111729531/0300

.
.

8.12.2019

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA PROSINEC

modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.

Úřad pro laiky, rodinu a život oznámil o slavnosti Krista Krále založení stálého mezinárodního poradního sboru složeného z dvaceti mladých lidí, pocházejících z různých částí světa a některých církevních hnutí, sdružení a společenství, jako například salesiánského hnutí mládeže anebo komunity z Taizé. Tím se naplnil požadavek obsažený v závěrečném dokumentu synody o mládeži (č. 123), který vyzýval k utvoření takového grémia, jež by podpořilo činnost sekce pro mládež v rámci zmíněného vatikánského úřadu. Do poradního sboru bylo na příští tři roky jmenováno deset žen a deset mužů, kteří se již účastnili různých fází synodálního procesu. Církev, která naslouchá, také pak vychází: naslouchá Božímu tajemství skrytému v Ježíšově Srdci, aby vyšla vstříc tajemství ukrytých v lidských srdcích. Každá přicházející generace je trochu jiná. „Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí,“ měly prý heslo Husákovy děti. Děti narozené kolem roku 2000 se prý nejčastěji ptají: „Kde mám telefon?“ Současná generace se prý ke všemu nejraději prokliká se slovy: „Nějaký další problém?“ A tak s každou generací vyvstává nová otázka, jak jí zprostředkovat Boží tajemství, která přinášejí život – aniž bychom podléhali jednostranným nářkům, když sledujeme rizika, která mládí nevnímá. Je třeba přesměrovat akcent a stavět na pozitivech plynoucích z mládí: vstupuje do života s energií, která je nezatížená skepsí; má v sobě zakódovanou energickou ochotu bojovat, což se stává ve větším celku podkladem k ušlechtilé statečnosti bojující proti zlu a jeho následkům; touží objevovat a jeho zvídavost inspiruje a občerstvuje. Předchozí generace vyživují ty přicházející dvojím: že nebereme mladším odvahu k celoživotnímu zápasu a zároveň jim umožňujeme dozrát, aby víra proměnila jejich srdce k nevídaným vnitřním zázrakům. Naše přání je přání proroka Joela: „Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a vaši dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění.“ (Jl 3,1) Papež František takto mladé povzbuzuje, aby jejich život byl prorocký a vydal statečné svědectví: martyrion. Naší zodpovědností je tedy s mládeží kráčet jako Kristus, ale zároveň s tím si nechat Pánem stále otvírat oči, abychom viděli cestu jako zralejší rádci, kterým mladí mohou důvěřovat.

5.12.2019

PŘEDNÁŠKA

1.12.2019

RORÁTY

Od pondělí 2.12. budou v našem farním kostele roráty. V pondělí až čtvrtek od 6.45 hod a v sobotu od 7.30 hod. V pátek budou při večerní mši svaté. Po mši svaté bude snídaně na faře pro děti a mládež, dospělí káva, čaj. Odchod do školy nejpozději v 7.40 hod. Lucerničky nebo lampiony děti s sebou.

1.12.2019

LISTY NEPOMUCKÉ

Adventní a vánoční číslo farního zpravodaje ve formátu pdf naleznete zde.

24.11.2019

FOTOGALERIE

Fotogalerie z poutního zájezdu pos stopách sv. Klementa Maria Hofbauera do Vídně a na jižní Moravu ve dnech 26 - 28. října 2019.

Fotogalerie z žehnání nové křížové cesty instalované v Bělském lese v blízkosti staribělských Lurd. Žehnání proběhlo 31. října 2019.
Fotogalerie z 31. října 2019, kdy do naší farnosti jako jedine v ostravsko opavské diecézi doputovaly relikvie sv. Vincence z Pauly.
Fotoglaerie z dušičkové pobožnosti zazemřelé na starobělském hřbitově , konané v neděli 3. listopadu 2019.
Fotogalerie z koncertu skupiny Good Work v kostele ve Staré Bělé, konaném u příležitosti 30. let svobody v neděli 17. listopadu 2019.

21.11.2019

KONCERT

Český vokálně-instrumentální soubor Victoria Ensemble se zaměřuje na historicky poučenou interpretaci hudby 16.–18. století a zakládá si na citlivém přístupu k těmto dílům, zároveň však také na jejich přínosu moderní době právě díky unikátní dramaturgii. Nyní představí adventní tvorbu známých, méně známých i znovuobjevených skladatelů českého baroka a především jimi zhudebněné roráty, specifické ranní mariánské mše doby adventní.


Program: „Rorate Coeli desuper“ (adventní skladby českého baroka)

Jan Lohelius Oehlschlägel (1724–1788): Antifona „O, oriens“

Antonín Celestýn Mentzel (1684–1740): Rorate coeli n. I, IV, VII

Adam Michna z Otradovic (1600–1676): Píseň adventní (Hle, přijde Pán, Spasitel náš)

Druhá adventní (Rosu dejte, ó, nebesa shůry)

Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718): Ej, letí zlatá orlice

Zavítej k nám, dítě malé

Gunther Jakob (1685–1734): Rorate coeli

Antonín Celestýn Mentzel: Offertorium de Virginibus

Antonín Reichenauer (1694–1730): Offertorium „Vulnerasti cor meum“

Offertorium „Zelo zelata sum“

Offertorium de visitatione BMV

František Xaver Brixi (1732–1771): Rorate coeli

Pastores loquebantur

Adam Michna z Otradovic: Vánoční magnét a střelec

Vánoční rosička

12.11.2019

FARNOST STARÁ BĚLÁ NA ČRO - RADIOŽURNÁL

Reportáž a její záznam k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České z vysílání Českého rozhlasu dne 12. listopadu 2019 ze Staré Bělé s panem farářem, Jiřím Hořínkem a Markem Forgačem naleznete zde.

31.10.2019

FOTOGALERIE

Fotogalerie z průběhu zádušní mše svaté a pohřebních obřadů za otce Pavla Kupku ze středy 30. října 2019. Další fotografie od Člověk a víra zde.

22.10.2019

.

ke stažení ve formátu pdf zde

20.10.2019

ZEMŘEL P. PAVEL KUPKA

V neděli 20. října 2019 byl na věčnost povolán P. Pavel Kupka, farní vikář v Ostravě – Pustkovci. Narodil se v Pusté Polomi 11. ledna 1943. Po kněžském svěcení, které přijal  22. června 1974 v Olomouci z rukou biskupa Josefa Vrany, působil jako kooperátor v Uherském Brodě, Uherském Hradišti a v Kroměříži. V letech 1981 – 1990 byl administrátorem farnosti Těšnovice. Od roku 1990 byl dva roky farářem ve Frenštátě pod Radhoštěm a od roku 1992 až do roku 2007 farářem ve Staré Bělé. Krátce byl děkanem a po té v letech 1998 – 2007 místoděkanem ostravského děkanátu. Počínaje rokem 2007 nastoupil jako farní vikář do Ostravy – Pustkovce, kde podle svých sil dále obětavou službou naplňoval své kněžské povolání. Zemřel posilněn svátostmi v neděli 20. října 2019 v ostravském hospici sv. Lukáše. REQUIESCAT IN PACE!

převzato ze stránek diecéze ostravsko - opavské.

11.10.2019

KATECHEZE 7x O LITURGII

Nabídka katecheze, která vysvětluje obsahy modliteb, smysl gest a znamení, vychovává k aktivní účasti, k rozjímání a k mlčení.

Jde o setkávání úplně pro všechny bez rozdílu věku. Děti mohou využívat hernu.

V zimním čase, na faře ve Staré Bělé s o. Petrem Eliášem.

Více informaci a termíny ve formátu pdf zde.

11.10.2019

NOVÁ FOTOGALERIE

Fotogalerie z brigády kolem kostela a fary ze soboty 14. září 2019.

28.9.2019

NOVÁ FOTOGALERIE

Fotogalerie z průběhu slavnostního příjezdu, průvodu, mše svaté a žehnání traktorů, konaných v rámci Bělských dožínek v neděli 22. září 2019.

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá

[CNW:Counter]