Březen 2019

AKTUALIZOVÁNO:6.3..2019

Stará Bělá

Krmelín

Proskovice

1.3.

20:00 Masopustní veselí

3.3.

Ne

15:00 Dětský maškarní ples v Katolickém domě

6.3.

St

POPELEČNÍ STŘEDA

6:55 Mše sv. s udílením popelce
16:45 Mše sv. s udílením popelce
18:00 Mše sv. s udílením popelce

11.3.

Po

20:00 Nikodémova noc

19.3.

Út

SLAVNOST SV. JOSEFA

6:55 Mše sv.
16:45 Mše sv.
18:00 Mše sv.

21.3.

Čt

19:30 Večer chval

22.3.-

31.3

LIDOVÉ MISIE VE FARNOSTI

25.3.

Po

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

6:55 Mše sv.
6:55 Mše sv.
17:15 Pobožnost za zemřelé na hřbitově
18:00 Mše sv.

31.3.

Ne

15:00 Křížová cesta pro děti v přírodě

Kontakt


. Římskokatolická farnost Stará Bělá

. Blanická 134/130, 72400,

. Ostrava-Stará Bělá

. tel.: + 420 596769021
..email:
. Bankovní spojení: 111729531/0300

.
.

5.3.2019

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY VE FARNÍM KOSTELE

Pátky               v 17.30 hod přede mši svatou

Neděle           v 14.45 hod  ( kromě Misii-24.3.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Neděle 31.3. v 15:00 - Křížová cesta v přírodě pro děti - Proskovice

Neděle 7.4. - Poutní křížová cesta farnosti - Bílovec

6.3.2019

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI

Vincentínské lidové misie

Ostrava – Stará Bělá

22. 3. – 31. 3. 2019

Pátek 22. 3. – Den otevření misií

18:00 mše svatá – kostel Stará Bělá

·      přivítání misionářů

·      symbolické odevzdání farnosti

·      přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul

·      téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

21:00 adorace a požehnání*
.
Sobota 23. 3. – Pojď k oltáři…
7:30 mše svatá – kostel Stará Bělá
- téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
8:15 prezentace zázračné medaile
16:00– 17:00 Povolání k manželství I.

- fara

- pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

- možnost pohlídat děti na faře

18:00 mše svatá – kostel Stará Bělá
19:00– 21:00 Chatrč

- katolicky dům

- film pro mladé i dřív narozené

21:00 adorace a požehnání*
.
Neděle 24. 3. – Den milosrdenství
7:30 mše svatá - kostel Stará Bělá
8:45 Krmelín - mše svatá
8:45 Tam a zpět

- video - svědectví života

- kostel Stara Bělá

9:00 mše svatá - kostel Stará Bělá
- téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
10:00– 11:00

misijní promluva pro muže

kostel Stara Bělá

14:00– 15:00

misijní promluva pro ženy

kostel Stara Bělá

14:30– 15:30 setkání starších ministrantů

- nad 15 let

- fara Stará Bělá

21:00 adorace a požehnání*
.
Pondělí 25. 3. – Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel…
6:30 svatá zpověď
6:55 mše svatá – kostel Proskovice
- téma promluvy: Kdo ve mne věří, bude žít
13:00– 16:45

náboženství

fara

17:15 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

- hřbitov Krmelín

- pobožnost za zemřelé z celé farnosti

18:00 mše svatá – kostel Krmelín
- téma promluvy: Může mě má smrt obohatit?
19:00– 20:00 Boží působení ve světe nebo existuje vůbec Bůh?
- přednáška kostel Krmelín
21:00 adorace a požehnání*
.
Úterý 26. 3. – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku…
6:30 svatá zpověď
6:55

mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných

- kostel Stará Bělá

- téma promluvy: Stáří – čas na svědectví

8:00– 9:30 radostné posezení pro seniory - fara
9:30 návštěva nemocných**
14:00– 16:00 pojď si popovídat

- možnost rozhovoru s misionářem

- Obecní dům - Gregárek

16:30 svatá zpověď- kostel Stará Bělá
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá – kostel Stará Bělá
- téma promluvy: Proč trpím?
19:00– 20:00 Růženec a síla této modlitby

- setkání členů živého růžence a těch, kteří se o růženci chtějí dovědět víc

- kostel Stará Bělá

21:00 adorace a požehnání*
.
Středa 27. 3. –  Den odpuštění
6:30 svatá zpověď
6:55 mše svatá – kostel Stará Bělá
- téma promluvy: Odpuštění jako styl života
9:30 návštěva nemocných**
14:00– 14:45 náboženství - Krmelín
16:30 svatá zpověď – kostel
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá – kostel Stará Bělá

- téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění

- přinést si zelenou větvičku

19:00– 20:00 adorace na způsob Taizé spojená s individuálním požehnáním

- kostel Stará Bělá

- během adorace se zpovídá

20:00– 22:00 Nikodémová noc
- možnost přistoupit k sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem
20:00 adorace a požehnání*
.
Čtvrtek 28. 3. –  Kdo mi dává život?
6:30 svatá zpověď
6:55 mše svatá – kostel Stará Bělá
téma promluvy: Nač je nám církev?
9:30 návštěva nemocných**
14:00– 15:45 náboženství - fara
16:30 svatá zpověď – kostel Proskovice
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá kostel Proskovice
- téma promluvy: Eucharistie – chléb života
19:00– 20:00 Historická pravda o Ježíši
21:00 adorace a požehnání*
.
Pátek 29. 3. – Když nebudete jako děti…
6:30 svatá zpověď
6:55 mše svatá – kostel Stará Bělá
- téma promluvy: Čím vyplňuji svůj život?
8:00– 18:00 celodenní adorace
9:30 návštěva nemocných**
16:30 svatá zpověď - kostel
16:30 nácvik děti na mši svatou
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá – kostel Stará Bělá

- promluva zaměřená pro děti

- téma promluvy: Malý princ

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravosti v naši farnosti
- přinést si svíčku
21:00 adorace a požehnání*
.
Sobota 30. 3. –  Den manželů
7:00 svatá zpověď
7:30 mše svatá – kostel Stará Bělá
-téma promluvy: Mariánské téma
10:00 setkání mladších ministrantů – do 15 let - fara
16:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice

- Katolický dům

- pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

- možnost pohlídat děti na faře

17:00 svatá zpověď – kostel Stará Bělá
17:15 „Cesta manželů“ - kostel Stará Bělá
18:00 mše svatá – s obnovou manželských slibů - kostel Stará Bělá

- téma promluvy: Naplňte nádoby nebo Proč obnovovat manželský slib?

19:00 setkání mládeže - fara
21:00 adorace a požehnání*
.
Neděle 31. 3. – Jděte a získávejte učedníky…
7:30 mše svatá – kostel Stará Bělá
9:00 mše svatá – kostel Stará Bělá

- zasvěcení farnosti Panne Marii

- požehnání misijního kříže 2019

- téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?

- po mši svaté agapé u kostela

.
* Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:05 hodin, ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.
** Nemocné a imobilní lidí bude navštěvovat řádová sestra v jejich domácnostech a pak je navštíví kněží - misionáři aby jim vysloužili svatou zpověď a pomazání nemocných.
.

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.

Kontaktní osoba p. Veronika Hořínková – farní úřad
www.misievefarnosti.cz

22.2.2019

LISTY NEPOMUCKÉ

Březnové číslo farního zpravodaje naleznete ve formátu pdf zde.

22.2.2019

POUŤ DO MEDJUGORJE

V květnu plánujeme cestu do Medžugorie, v termínu 4. až 10.5. 2019.
Doprava autobusem bude stát do 3.000 korun, ubytování 44 euro.
Strava z vlastních zásob, nebo lze objednat snídaně, obědy i večeře v místě ubytování.
Budeme tam mít překladatelku a průvodkyni, bohatý duchovní program s výstupy na kopce míst zjevení,
svědectví vizionářů, narkomanů, přednášky kněží, každý den česká mše svatá dopoledne, účast na společném
mezinárodním večerním programu s překlady do češtiny.
Na tomto posvátném místě, kterému se říká "Mariina škola", nebo také "zpovědnice světa" můžeme načerpat hojnost Božích milostí, které Bůh dává prostřednictvím Panny Marie.
Po domluvě se zábřežskou farností sv.Ducha, nás duchovně doprovodí otec Jiří Kotrba.
Jestli se usbírá autobus i z okolních farností, pojedeme z Ostravy.
Při přihlášení nahlásit jméno, adresu, telefon, číslo pasu nebo občanky, datum narození a e-mail.
Přihlášky prostřednictvím paní Ludmily Půlkrábkové do konce března-osobně po mší sv. v sakristii ve Staré Bělé,
nebo telefonicky-739 043 076, pevná-596 731 093, adresa-Hrabovská 19, O.-Nová Bělá, 724 00.
Těším se na společně strávený týden u Panny Marie-Prostřednice všech milostí. Ave Maria!

17.2.2019

NOVÁ FOTOGALERIE

Ještě dodatečně galerie z adventních rorát a z ustanovení akolytů v Krmelíně od paní Mirky Skácelové.

8.2.2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám jménem Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra, které společně organizují sbírku v naší farnosti, poděkoval za Vaši finanční i jinou podporu Tříkrálové sbírky 2019. Vaše dary budou opět použity především na pomoc potřebným na území města Ostravy a přilehlých obcí. Konkrétně budou dary použity na rozvoj a vybavení chráněných dílen, kde nacházejí pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněné osoby. Dále budou finanční prostředky použity na podporu lidí bez domova, podporu technického zázemí v Hospici sv. Lukáše, rozvoj služeb pro maminky s dětmi a další projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. V celé Ostravě a přilehlých obcích se do pokladniček letos vybrala těžko uvěřitelná částka 2 230 753 Kč (v roce 2018 to bylo 2 097 804 ) z toho v naší farnosti 314 080 Kč.

Konkrétně se vybralo:

                - ve Staré Bělé       139 547 Kč      (v roce 2018 125 206 Kč)

                - v  Nové Bělé        67 629  Kč       (v roce 2018 60 632  Kč)

                - v Proskovicích     37 253  Kč       (v roce 2018  33 766   Kč)

                - v Krmelíně           69 651  Kč       (v roce 2018 68 453   Kč)

            ----------------------------------------------------------------------------------------

                       Celkem           314 080 Kč       (v roce 2018   288 057 Kč)                                                               

Za vykoledování těchto úžasných čísel patří velké díky také těm, kteří se aktivně podíleli na hladké organizaci sbírky v naší farnosti, věřte, že bez Vás by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Zvláštní poděkování pak patří organizátorům v jednotlivých vesnicích naší farnosti. Jmenovitě Kájovi Stuchlému ve Staré Bělé, Petře Šeděnkové v Nové Bělé, Markétě Nováčkové v Proskovicích a Lence Staňkové v Krmelíně.

Zdeněk Staněk

30.12.2018

NOVÁ FOTOGALERIE

Fotogalerie z dění v a kolem kostela sv. Jana Nepomuckého o Štedrém dni 2018.

© Copyright 2019 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá

[CNW:Counter]