Leden 2019

AKTUALIZOVÁNO:12.1.2020

Stará Bělá

Krmelín

Proskovice

6.1.

Po

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
6:55 Mše sv.
16:45 Mše sv.
18:00 Mše sv.
10.1.

19:30

Farní ples v KD

12.1.

Ne

15:00 Benefiční koncert

Kontakt


. Římskokatolická farnost Stará Bělá

. Blanická 134/130, 72400,

. Ostrava-Stará Bělá

Tel. spojení: +420 731 604 390

.
..email:
. Bankovní spojení: 111729531/0300

.
.

12.1.2020

FOTOGALERIE

Dne 3. 1. 2020 proběhlo v kostele svatého Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé požehnání tříkrálovým koledníkům. Místní Otec Bohuslav Novák měl celou mši svatou vedenou v duchu tří králům. Mše svaté se zúčastnili malí i velcí koledníci z celé farnosti. Někteří z nich přišli i v tříkrálových kostýmech. Na závěr mše svaté dostali všichni koledníci tří králové požehnání a Otec Bohuslav všem rozdával posvěcenou křídu, kterou budou psát nad dveře vchodu do domů při Tříkrálové koledě.

12.1.2020

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA - LEDEN 2020

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

V minulých dnech sdělovací prostředky informovaly o výroční zprávě Kongregace pro evangelizaci národů. Smrt misionářů již není soustředěna jen na některé národy nebo zeměpisné oblasti. Celkem zahynulo mučednickou smrtí 29 kněží, řeholníků a laiků, nejvíce v Africe. Násilí se stává smutnou denní zkušeností, hovoří se o globalizaci násilí. Je téměř nemožné sestavit úplný seznam biskupů, kněží, řeholnic i prostých věřících, kteří jsou napadáni, těžce zraňováni, okrádáni, ohrožováni na zdraví, životu, majetku i svobodě. Například situace súdánských uprchlíků je velmi složitá. Nikdo nedokáže dohlédnout konce konfliktu a lidé nevědí, zda se budou někdy moci vrátit do svých domovů. Stále neukončený je válečný konflikt na Ukrajině. Je velmi blízko i našim hranicím. Navíc jej prožíváme s desítkami tisíc ukrajinských žen a mužů, kteří u nás pracují, a jejich nejistota, bolest a oprávněné obavy se nás nemohou nedotýkat. Během posledních deseti let se svět výrazně změnil. Po atentátu na hlavního vojenského velitele Íránu, generála Kásima Solejmáního, čteme po celém světě komentáře na stejné téma: pomsta. V mnoha částech světa je patrno ovzduší těžko snesitelného napětí. Válka přináší pouze smrt a zmar, říká neúnavně papež František. „Navzdory všem těmto událostem, o nichž nás spravují média, prosíme o nalezení mírového řešení pro dnes probíhající konflikty a napětí, modlíme se o politická přátelská gesta, díky nimž bude možné těšit se míru v našem světě.“ „Musíme věřit, že druhý má stejnou potřebu míru jako my. Míru se nedosáhne, pokud se v něj nedoufá. Prosme Pána o dar míru.“ „Modleme se mlčky,“ dodává papež. V tichu se učíme vidět nejen bolest lidí, ale také bolest Ježíšova Srdce. Každá válka přináší zhoršení morálních postojů širokých vrstev obyvatelstva, navíc vždy trpí výchova, děti a mládež. Proniká do jejich myslí kultura teroru, která se stává podhoubím korupce umožňující kartelům volně fungovat, vydělávat na válce a bídě. Nepřestávejme se modlit, „aby nám Pán daroval tuto milost“ mírového soužití. Žádná válka není od nás dost daleko!

4.1.2020

LISTY NEPOMUCKÉ - LEDEN 2020

Nové číslo farního zpravodaje pro měsíc laden naleznete ve formátu pdf zde.

4.1.2020

FOTOGALERIE

Fotogalerie z průběhu Štědrého dne v a kolem kostela sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.

25.12.2019

ZÁZNAM PŮLNOČNÍ MŠE SV. ZE STARÉ BĚLÉ

Záznam půlnoční mše svaté z Štědrého dne naleznete na stránkách České televize zde.

FOTOGALERIE

Fotogalerie z poutního zájezdu pos stopách sv. Klementa Maria Hofbauera do Vídně a na jižní Moravu ve dnech 26 - 28. října 2019.

Fotogalerie z žehnání nové křížové cesty instalované v Bělském lese v blízkosti staribělských Lurd. Žehnání proběhlo 31. října 2019.
Fotogalerie z 31. října 2019, kdy do naší farnosti jako jedine v ostravsko opavské diecézi doputovaly relikvie sv. Vincence z Pauly.
Fotoglaerie z dušičkové pobožnosti zazemřelé na starobělském hřbitově , konané v neděli 3. listopadu 2019.
Fotogalerie z koncertu skupiny Good Work v kostele ve Staré Bělé, konaném u příležitosti 30. let svobody v neděli 17. listopadu 2019.

12.11.2019

FARNOST STARÁ BĚLÁ NA ČRO - RADIOŽURNÁL

Reportáž a její záznam k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České z vysílání Českého rozhlasu dne 12. listopadu 2019 ze Staré Bělé s panem farářem, Jiřím Hořínkem a Markem Forgačem naleznete zde.

31.10.2019

FOTOGALERIE

Fotogalerie z průběhu zádušní mše svaté a pohřebních obřadů za otce Pavla Kupku ze středy 30. října 2019. Další fotografie od Člověk a víra zde.

KATECHEZE 7x O LITURGII

Nabídka katecheze, která vysvětluje obsahy modliteb, smysl gest a znamení, vychovává k aktivní účasti, k rozjímání a k mlčení.

Jde o setkávání úplně pro všechny bez rozdílu věku. Děti mohou využívat hernu.

V zimním čase, na faře ve Staré Bělé s o. Petrem Eliášem.

Více informaci a termíny ve formátu pdf zde.

© Copyright 2020 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá

[CNW:Counter]